Általános Szerzödési Feltételek

I. Általános rendelkezések

A Szolgáltató adatai:

Név: Leon-Cavallo SE
Weboldal: www.leon-cavallo.hu
Nyilvántartásiszám:  06-02-0002550
Székhely: 6764 Balástya, Fehértó tanya 28
Adószám: 19560519-2-06
E-mail cím: info@leon-cavallo.hu
Telefonszám: +36 30 274 4560

  1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Szolgáltató valamint az internetes rendszerét használó természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: Vásárló) között belépőjegyek megvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Vásárló között keletkező jogokat és kötelezettségeket.
  2. A Szolgáltató online internetes rendszert (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet elsősorban Leon Cavallo SE által szervezett Lovas táborokra (a továbbiakban: Tábor) szóló részvételi lehetőségeire  (a továbbiakban: Belépő) megvásárlásának elősegítésére. A Szolgáltató a Vásárlók részére a Rendszerében fellistázott Táborok Belépőeinek megvásárlását biztosítja (a továbbiakban: Szolgáltatás).
    A Szolgáltató esetenként a Belépők értékesítésén túlmenően más termékeket, szolgáltatásokat is értékesíthet (merchandising termékek, a Táborokhoz kapcsolódó étkezés, ital, egyéb szolgáltatások, stb.). Amennyiben e termékek értékesítésére vonatkozó szabályok eltérnek az általános szabályoktól, úgy a jelen ÁSZF ezt külön jelzi.
  3. Tábor esetén a Belépő megvásárlásán túlmenő szolgáltatás, vagyis a Tábor tényleges lebonyolítása tekintetében a Vásárló a Tábor  Szervezőjével (a továbbiakban: Rendezvényszervező) kerül szolgáltatási jogviszonyba. A Szolgáltató a Tábor szervezésében és lebonyolításában nem vesz részt, tevékenysége és felelőssége kizárólag a Belépk értékesítésére korlátozódik. A Szolgáltató és a Rendezvényszervező által nyújtott szolgáltatások – és az értük való felelősség – tehát elkülönülnek. A Rendezvény a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Rendezvényszervező kötelezettsége. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt Belépőjeggyel látogatott Rendezvényen fellépő művészek, más előadók szereplése, illetve előadás minősége, lebonyolítása, megvalósulása vagy elmaradása kapcsán. A Belépőjegy ennek megfelelően egy szerződés a Rendezvényszervező és a Vásárló között, amelyben a Rendezvényszervező vállalja a Rendezvény lebonyolítását a Vásárló pedig megfizeti a Belépőjegy ellenértékét.
  4. A Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amelyhez engedély szükséges és ezáltal engedélyköteles.
  5. A weboldalon 16. életévét be nem töltött természetes személy nem vásárolhat. A Vásárló a “Fizetés” vagy a „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gomb megnyomásával fogadja el a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket – így különösen az ÁSZF II. pontjában foglalt tájékoztatást – megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben valamint az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott körben hozzájárult.
  6. A létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, a szerződés létrejöttét a vásárló által megadott, elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A vásárló által begépelt adatok, a termékre vonatkozóan a Szolgáltató rendszerében őrzött adatok, a tranzakció egyéb adatai (pl. banki visszaigazolás) illetve az ÁSZF szövegezése együttesen alkotják az írásbeli szerződést.
  7. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.
  8. A Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót és Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Vásárlót a változások https://www.likethegypsies.com/ oldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc nappal.

II. A 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet 11. §-a szerinti, a távollévök között kötött szerzödésekre vonatkozóan a szerzödéskötést megelözötájékoztatá

1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

3.1.2. Az adatkezelés jogalapja

A Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pontja, illetve a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 6. § (1) bekezdése).

3.1.3. Az adatkezelés idötartama

A megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. Hozzájárulását a kiküldött levélben található „Leiratkozás” gombra való kattintással a Felhasználó bármikor visszavonhatja.

3.1.4. Az adatkezelés módja

Elektronikus formában.

3.1.5. Hirlevél küldö rendszer

Hatályos: 2024. április 1.

icon-1.png

Rólunk

A Leon-Cavallo Sportegyesület célja, hogy biztosítsa a biztonságos és folyamatos hobby lovaglás lehetőségét, kielégítse a lovasoktatás...
icon-2.png

Címünk:

Leon-Cavallo SE, Ferenci Farm6764 Balástya, Fehértó tanya 28
icon-3.png

Elérhetőségek:

info@leon-cavallo.hulovastabor@leon-cavallo.hu+36 30 274 4560
Hírlevél

Adatkezelési nyilatkozat - ÁSZF - Leon-Cavallo lovasklub © 2024. Minden jog fentartva. - Power by Snartpress